Mezinárodní Tao systém Mantaka Chia
Tao meditace, techniky dýchání, Chi kung (Qi Gong), cvičení Tai Chi (Tchaj-tí čchuan), cvičení Nej kung.
© Copyright Tao Centrum - 2004 / All rights reserved
4
Vítejte v mini kurzu Transformace negativních emoce v léčivou životní sílu pomoci Tao technik. Jistota, sebevědomí, schopnost rozhodování pomocí Tao technik. V dalších třech krocích získáte informace, jak dosáhnout změn ve vašem životě pomocí Tao technik. _____________________ KROK 1 ________________________ „Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem“ Lao-c' Přesně víte, že můžete vytvářet život podle svých představ! Víte, že se můžete zbavit zastaralých programů! Věříte, že můžete dosáhnout svých cílů! Studujete různorodé psychologické metody. Směrujete a kontrolujete svou mysl. Snažíte se myslet pozitivně a správně formulovat své myšlenky. Dobře znáte své chyby a slabé stránky. Víte, jaké chyby dělají ostatní lidé ve vašem okolí, a můžete jim snadno poradit, jak by se měli chovat, jednat a reagovat, aby svůj život změnili. Ale i přesto, že máte hodně znalostí, zdá se vám, že pořád stojíte na místě a stále se vracíte do stejných kolejí? Cítíte nedostatek energie na to, abyste věci ve svém životě definitivně změnili? Přestože zkoušíte úžasné terapeutické metody, znovu sklouzáváte do stejných vibrací. Ano, je tomu tak – lidé jsou především vibračními bytostmi. Změníte-li podstatu vibrací, které vysíláte do prostoru, snadno a rychle změníte svůj život!!! V čem spočívá podstata energetických vibrací, které vysíláte do prostoru? Kde se nachází pramen energetických vibrací? Na čem se zakládá kvalita vašich energetických vibrací? Půjdeme ke kořenům, k vysílačům určitých vibrací ve vašem organismu, kterými jsou vaše hlavní orgány. Kvalitu frekvencí vašich energetických vibrací určují především vaše hlavní orgány. Podle taoistické, tisíci lety ověřené tradice, základními vibračními charakteristikami a energiemi lidské bytosti jsou emoční energie. Emoce se produkují a vysílají hlavními orgány, jako jsou srdce, slezina, plíce, ledviny a játra. Emoční energie mají schopnost ukládat se v příslušném orgánu. Zrovna stav vašich ledvin má bezprostřední vliv na vaši schopnost se rozhodovat, koncentrovat se na určitý cíl a dosáhnout ho. Pocit jistoty a stability také pramení ze stavu, ve kterém se nacházejí vaše ledviny. Pramen vašeho sebevědomí také musíte hledat v ledvinách. Oslabené ledviny podporují emoce strachu a úzkosti, které vyvolávají pocit nejistoty, nestability, únavu, ztrátu koncentrace. Strach způsobuje v těle pocity stagnace a sevřenosti. Proto, abyste změnili své přecitlivělé reakce, nabyli jistotu a stabilitu, měli dost síly určit svůj cíl a jít za ním, musíte především posílit své ledviny. Žádná strategie chování a myšlení nebude tak úspěšná a efektivní, jako proměna stavu orgánu, který je vysílačem určitých vibračních frekvencí. Ledviny považuje čínská medicína za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Ledviny jsou podřízeny prvku VODA. V rámci těla k jejich systému patří močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Ledviny jsou sídlem esence t´ing. T´ing je považována za základní substanci, z níž se začíná formovat budoucí tělo po spojení esencí muže a ženy. Esence T´ing se rozděluje na prenatální esence t´ing a postnatální. T´ing má pro život člověka mimořádně důležitý význam. Jinak z ní se rodí, a jednak její kvalita a síla podmiňuje celý další vývoj organismu, jeho zdravotní stav, délku věku. Oslabení ledvin předchází všem závažným onemocněním! Prvním příznakem slábnoucí energie ledvin na fyzické úrovně je studené nohy, slabý krevní oběh, chronická únava, oslabení sluchu, bolavé klouby, snížená imunita, předčasné stárnutí. Jak na to prakticky? Na praxi se můžete těšit v dalších krocích. Tao Centrum Tatjana. www.taocentrum.cz _____________________ KROK 2 ________________________ „Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem“ Lao-c' Hodně terapeutických metod vám neustálé radí, abyste sdíleli své pocity svému okolí. Například: „Řekněte partnerovi, kamarádovi, co vás zlobí, znervózňuje, čeho se bojíte, co vám ubližuje a zraňuje vás!“ Motivují to tím, že vaše okolí získává příležitost poznat, kdo doopravdy jste a že máte možnost ovlivnit jejich chování vůči vám. Vaše upřímnost by měla značně posílit vaše sebevědomí a měli byste se cítit uznávanými a oceňovanými. Nemusíte být velkým expertem, abyste se všimli toho, že jakmile začínáte situaci rozpitvávat a přemýšlet o negativních věcech, analyzovat své činy a záporné pocity, váš stav se okamžitě zhoršuje. Nálada se proměňuje, fyzický stav se oslabuje. Na základě vašeho poznání z minulého dílu, že jste především vibračními bytostmi, snadno uděláte závěr, že fixace vaší pozornosti na nepříjemných pocitech a emocích tyto pocity a stavy jen prohlubuje a snižuje vaše vibrační charakteristiky! Jinými slovy vysíláte do prostoru vibrace strachu, zloby, nervozity. V podstatě podporujete vibrace, kterých se chcete zbavit! Vaše sebevědomí má slabou naději a podporu v tom, že se vaše okolí vůči vám bude chovat jinak. Své okamžité negativní pocity, které sdělujete někomu jinému, nabývají na moci. Značně se znásobují strach, nejistota a napětí, jelikož teď nejenom vy energeticky přispíváte do těchto stavů, ale i jiná osoba vás na těchto určitých vibracích fixuje. Změny, které se ve vašem životě snažíte udělat, pak probíhají obtížněji, jelikož jste se ocitli v kleci svých tvrzení. Abyste něco změnili, potřebujete více energie, jelikož teď už musíte překonat odpor svého okolí! Často zdůrazňujete, co se vám líbí, co máte rádi, co vás přitahuje a bráníte tím, aby přicházely změny a nové prožitky, omezujete vaše spontánní reakce. Vaše okolí od vás očekává stejné reakce, nepřipouští změny, které se ve vás odehrávají a nepodporují je. Lidé ve vašem okolí to přitom dělají s nejlepším přesvědčením. Domnívají se, že respektují vaše záliby. Mění se vaše chutě, mění se vaše zvyky, mění se vaše vnímání. Jediným měřítkem může být svoboda a spontánnost reakce a bytí! Hluboký respekt ke stavům, které zrovna prožíváte, a uvědomění si toho, že žádné stavy nejsou trvalé, jsou pomíjivé. Zbavte se strachu ze spontánního prožívaní reality. Tančete v rytmu života! Jak získáte energii a sílu, abyste svůj strach a omezeni překonali? K tomu slouží vaši ledviny! Máte k dispozici zářič nádherných vibrací jemnosti, něhy, moudrosti (to jsou pozitivní charakteristiky ledvin), které vám umožní prožívat život hravě a spontánně. Udělali jsme takovou krásnou odbočku na cestě k jistotě a sebevědomí. „Nejkratší cesta není přímá“, říká východní přísloví. V příštím dílu se vrátíme k tématu ledvin a přislíbené praxi. Tao Centrum Tatjana www.taocentrum.cz _____________________ KROK 3 ________________________ „Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem“ Lao-c' V předchozím kroku jsme zkoumali vliv vibrace energie ledvin v běžném životě. Důležitý závěr našeho bádání je, že veškerá omezení běžného života jsou pouze výplodem našich zastaralých vibrací! Zářiči různorodých energií v těle člověka jsou hlavní orgány. Emoce odpovídající ledvinám jsou jemnost, něha, moudrost. Pokud jsou ledviny oslabené, ukládá se v nich strach, napětí, stres. Ledvinám odpovídá prvek vody a modrá barva. Uvědomělá práce s orgánem ho posiluje, nabíjí energií a proměňuje emoční energie, které odpovídají ledvinám. Sám od sebe mizí strach, nervozita a rozpouští se napětí různého druhu. Stáváte se klidnými, uvolněnými, proměňují se vaše reakce na okolní svět, mění se vůči vám chování lidí i bez vaší kontroly a účasti. Praxe: 1. Sedněte si zpříma, páteř mějte rovnou. 2. Uvolňujte postupně tělo a vyprázdněte svou mysl. Páteř však zůstává rovná. 3. Soustřeďte se na ledviny, vnímejte formu, hranice a povrch tohoto orgánu. 4. Uvolněte levou ledvinu, vyšlete do ní několik hlubokých a klidných nádechů a výdechů. Stejný postup opakujte s právou ledvinou. 5. Usmějte se do ledvin a navažte s nimi kontakt. 6. Vnímejte orgán zevnitř, vstupte do něj a prozkoumejte jeho současný stav. Vnímejte obě ledviny současně. 7. Zavřete oči a vizualizujte si rotující modré světlo. Rozšiřujte jemné modré světlo v každé ledvině a spojujte ledviny s močovým měchyřem. Rotujte jemné modré světlo v levinach, pak rozšiřujte ho do celého těla. 8. Vnímejte jemné pocity a vibrace v tomto orgánu. Nalaďte se na pocity jemnosti a něhy, násobte je v orgánu. Neustále se usmívejte do orgánu. 9. Rozšiřujte pozitivní pocity, emoční vibrace vycházející z ledvin do celého těla. Uvědomujte si současně orgán a celé tělo. Sjednocujte orgán a tělo. 10. Dovolte energii a vizualizaci modrého světla úplně se rozptýlit. 11. Nastolte stav prázdnoty, lehkosti a hlubokého klidu v celém těle. 12. Prožívejte tento stav nějakou dobu. Zapamatujte si tento stav, abyste se do něj mohli kdykoli vrátit. Abyste podpořili svůj nový stav v běžném životě: zaměřujte svou pozornost pouze na věci, které chcete prožívat ignorujte realitu, která není v souladu s vaší vizí vlastního života buďte si vědomi toho, že veškerá omezení vašeho běžného života jsou výsledkem vašich starých vibrací sdílejte se svým okolím a zdurazňujte pouze vize vaší nejbližší uspokojivé budoucnosti uvědomujte si, že chování ostatních lidí se změní na základě vašich nádherných nových vibrací nebo někdo z těchto lidí přirozeně opustí vaši realitu neberte žádné své emoční stavy jako definitivní Jak efektivní posilit dráhu ledviny a ledviny samotné? - především velmi účinnou Tao technikou - Čchi kung (Qi gong) - “Železné košile” - Tao technikami zaměřenými na “otevírání” chodidel, jelikož dráha ledvin má aktivní body v centru chodidel - ledviny lze velmi intenzivní posílit napojením na energii Země - také pomoci techniky “zakořenění”, “uzenměmí” - v různých postojích Čchi-kung - Železné košile, ve spolupráci s partnerem; tato technika umožňuje napojit se na nekonečný zdroj energie potřebné na uzdravení ledvin a omlazování organizmu - pomoci velmi učinné Tao meditace na posílení ledvin a pěti hlavních orgánů, kterou, vzhledem k efektivitě, lze přirovnat k akupunktuře v čínské medicině - otevřit hlávní akupunkturní kanál v těle - Mikrokosmiskou oběžnou dráhu Jak podrobně pracovat s orgány, se systémy organismu, s energetickými kanály v těle a s různorodými úrovní lidské bytosti pomocí Tao technik Čchi kung, Tao meditace, Nej kung, Tai chi se dozvíte na kurzu “Základy Tao technik” pro začátečniky. hodně zkušenosti také získate na kurzu Čchi kung “Železné košile” a na kurzu Nej kung pro omlazení kostní dřeně, šlach a kloubu. Tímto se náš mini kurz uzavírá. Věříme, že pro vás náš kurz byl prospěšný a ukázal vám nové směry. Děkujeme, že jste absolvovali tento kurz. Tao Centrum Tatiana. www.taocentrum.cz
Tao Centrum